Глобализацията определя възможности, които изискват да....можем да общуваме!Езиковата подготовка е основна част от кандидатстването в чуждестранен университет и e основен критерий за професионална реализация.
Светът вече е глобален и ние трябва да се адаптираме, за да живеем стойностен и пълноценен живот на всяко място от Планетатa ни.
Seven Points отделя сериозно внимание на езиковата подготовка, особено в случаите на кандидатстване за получаване на висше образование извън страната ни, затова   обучението по овладяването на допълнителен език е основна част от продукта ни „Развий таланта“.
Когато открием заедно Вашите таланти и започне процеса на вашето личностно усъвършенстване и развитие, и ако сте решили да кандидатствате за обучение в Университет извън страната ни, Вие ще имате възможност да посещавате езикови курсове.
За Вашата езикова подготовка, освен с доказали се езикови школи, ние работим и със индивидуални професионалисти, готови да осигурят гъвкави програми за обучение според вашите потребности.
Имаме преподаватели, които могат да ви подготвят на конкурентно ниво на владеене на Английски, Френски и Немски езици.
Това включва преминаването на необходимите езикови нива от Европейската Рамка за Езиково Обучение и подготовка за покриване на критериите и минималните резултати  за кандидатстване  от международен езиков изпит, изискван от избраният от Вас университет.

Нашите преподаватели  отново са на „един клик разстояние“.
Ще се обучавате във виртуална класна стая и ще имате достъп до всички ресурси, които са ви необходими. Без да се налага да напускате дома си. Или учете от всяко място, което Вие изберете...нека само има стабилна връзка с Интернет.
При изготвяне на вашата програма в „Развий Таланта“ ние ще ви предоставим избор от различни форми на езикова подготовка и обучение и ще Ви дадем правото сами да определите тази, която в най-пълна степен отговаря на вашите индивидуални нужди и предпочитания.
Можете да избирате между различни школи, частни учители, индивидуално и групово обучение.
За Вас, след като направите своя  избор, остава отдадено да следвате Вашето обучение.
Ние ще Ви помогнем с мотивацията и фокуса върху постигането на върхови резултати.
Позволете ни да Ви помогнем, по пътя към реализацията на Вашите мечти.

 
Нека го направим заедно!
Регистрация
URL*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Местоживеене
E-mail*
Потвърди E-mail*
Парола*
Потвърди паролата*
    вход
Забравена парола
Записване за бюлетин

 

Уведомление за поверителност
 

Информация за обработване и защита на лични данни

 

СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД („Дружеството/ние“), вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, web: www.sevenpoints.org, e-mail: [email protected], тел. 0888881083, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Дружеството счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Дружеството, „Севън Пойнтс“ ООД определя и назначава представител във връзка със защита на личните данни: Александър Викторов Бачев, гр. София 1213, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 16, ап. 16, 0888881083, е-mail: [email protected]

 

Можете да се обръщате към представител във връзка със защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражнението на Вашите права, съгласно приложимото законодателство.

 

. Предоставянето на личните данни е доброволно или е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. В случай на отказ да бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания от Вас продукт/услуга;“

Кликнете тук за да научите повече
Длъжни сме да Ви уведомим, че ако не сте съгласни със събирането на посочените данни, няма да можем да ви предоставяме, последващи услуги и няма да можете да качвате информация във Вашия профил.