Дипломата – универсален измерител за стандарт на подготовка!

 

Висшите учебни заведения изискват от своите кандидат студенти постигането на определено ниво на подготовка, измерено чрез оценките от дипломата за средно образование.
Критериите за определяне на минимални стандарти за прием на студенти са строго индивидуални за всеки Университет и варират според нивото, целите и стандартите на институцията.
Независимо от това, за всички учебни заведения е характерно да определят стандартите на своите избранници за обучение, чрез оценките от дипломата им за средно образование.
Някои институции използват в оценяването  само част от постигнатите резултати по определени предмети, без да се интересуват от цялостното представяне на кандидата.
При други учебни заведения определящ критерии за прием на студенти е постигнатото общо ниво на оценки от дипломата за средно образование.
Разбира се има и трета категория Университети , които определят компилация между двете системи за оценяване и определят  в балообразуването си оценките по определени предмети, изучавани в средното училище и общата оценка от дипломата, като цяло.
При всичко изброено до тук е видно, колко важна роля за прием в Университет има Дипломата от средното образование , като универслаен измерител на стандарта и конкурентноспособността на кандидат студента.
 
Именно поради това, част от продукта на Seven Points  „Развий Таланта“ е и индивидуално обучение по общо образователните предмети от програмата на средното  училище.
 Когато изграждаме заедно индивидуалната Ви програма, ще имате възможност да определите и по кои предмети искате да получите допълнителна подкрепа за постигане на високи нива на резултати.
Нашата платформа, отново изцяло онлайн Ви осигурява обучение във виртуална класна стая.
Преподавателите ни  са утвърдени професионалисти  в своята сфера на дейност и са готови да предложат индивидуална програма за подготовка според Вашите потребности и да Ви помогнат в постигането на мечтите Ви.
Единствено в областта на физическото възпитание и спорта ще трябва да организирате сами подготовката си. За всички останали предмети можем да Ви подкрепим.
За нас е удоволствие да Ви предоставим тази възможност.
Опитайте!
 
Регистрация
URL*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Местоживеене
E-mail*
Потвърди E-mail*
Парола*
Потвърди паролата*
    вход
Забравена парола
Записване за бюлетин

 

Уведомление за поверителност
 

Информация за обработване и защита на лични данни

 

СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД („Дружеството/ние“), вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, web: www.sevenpoints.org, e-mail: [email protected], тел. 0888881083, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Дружеството счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Дружеството, „Севън Пойнтс“ ООД определя и назначава представител във връзка със защита на личните данни: Александър Викторов Бачев, гр. София 1213, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 16, ап. 16, 0888881083, е-mail: [email protected]

 

Можете да се обръщате към представител във връзка със защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражнението на Вашите права, съгласно приложимото законодателство.

 

. Предоставянето на личните данни е доброволно или е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. В случай на отказ да бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания от Вас продукт/услуга;“

Кликнете тук за да научите повече
Длъжни сме да Ви уведомим, че ако не сте съгласни със събирането на посочените данни, няма да можем да ви предоставяме, последващи услуги и няма да можете да качвате информация във Вашия профил.