Как да се подготвя за кандидатстудентски изпити?

Предоставяме ви цялостна подготовка за кандидатстване по избрана от вас специалност за избран от вас университет, покриваща всички необходими допълнителни уроци за посрещане на критериите при кандидатстване във ВУЗ. Всичко това изцяло онлайн във виртуални класни стаи с професионални учители. Групово и индивидуално.Всичко което ви трябва, за вашата подготовка за кандидатстване, е вече на едно място. В онлайн платформа с виртуални класни стаи, ще ви предоставим възможност да получите подготовка по всички предмети свързани с критериите за кандидатстване в избрания от вас университет. Това могат да бъдат:
 
Подготовка по общо-образователни предмети за повишаване на оценка от дипломата за средно образование.

Подготовка за матури.
 
Подготовка за достигане на желано ниво на владеене на чуждестранен език.

 
Разполагаме с професионални частни учители, които могат да ви дадат необходимото конкурентно предимство, без да ви се налага да напускате дома си. Виртуалните класни стаи са бъдещето на обучението и ние го предоставяме на ваше разположение, без допълнителни такси, които излишно да оскъпяват процеса. Ще получите всичко на същата цена, на която бихте го получили, ако отидете на място.

А по време на обучението ви, ние сме подготвили за вас няколко мотивационни семинара, които да ви държат продуктивни и ангажирани в учебния процес.
 

Как да се подготвя за кандидатстудентски изпити?


Пакет Екстра

 • Индивидуална консултация за определяне на нуждите
  i Он-лайн консултация с виртуален ментор за определяне на вашите нагласи.
 • Изготвяне на индивидуална програма за подготовка по избрана специалност, за избран университет.
  i Изготвяне на програма за покриване на необходимите критерии за кандидатстване в предложените университети или в университет по ваш избор.
 • Подготовка по общообразователни предмети, за повишаване на оценка и матури.
  i Онлайн подготовка с частни учители, по избрани от вас общообразователни предмети, за повишаване на оценката ви в училище. Подготовка за държавен зрелостен изпит. Цената за уроците се заплаща при избор на школа или частен учител, по индивидуална оферта изпратена от нас. Цените за астрономически час варират от 15лв. до 50 лв. за урок в зависимост от вашият избор.
 • Езикова подготовка за постигане на сертифицирано ниво на владеене на допълнителен език.
  i Онлайн езиково обучение по английски, френски или немски език с частни учители, индивидуално или групово, за постигане на желано ниво на владеене на чуждестранен език. Цената за уроците се заплаща при избор на школа или частен учител, по индивидуална оферта изпратена от нас. Цените за астрономически час варират от 15лв. до 50 лв. за урок в зависимост от вашият избор.
 • Менторска програма
  i Едномесечна менторска програма за изграждане на мотивация и необходими меки умения, базирани на вашите нужди, за постигане на целите от индивидуалната програма - провежда се он-лайн.

Цена 127.00 лв.

Оптимален Пакет

 • Индивидуална консултация за определяне на нуждите
  i Он-лайн консултация с виртуален ментор за определяне на вашите нагласи.
 • Изготвяне на индивидуална програма за подготовка по избрана специалност, за избран университет.
  i Изготвяне на програма за покриване на необходимите критерии за кандидатстване в предложените университети или в университет по ваш избор.
 • Подготовка по общообразователни предмети, за повишаване на оценка и матури.
  i Онлайн подготовка с частни учители, по избрани от вас общообразователни предмети, за повишаване на оценката ви в училище. Подготовка за държавен зрелостен изпит. Цената за уроците се заплаща при избор на школа или частен учител, по индивидуална оферта изпратена от нас. Цените за астрономически час варират от 15лв. до 50 лв. за урок в зависимост от вашият избор.
 • Езикова подготовка за постигане на сертифицирано ниво на владеене на допълнителен език.
  i Онлайн езиково обучение по английски, френски или немски език с частни учители, индивидуално или групово, за постигане на желано ниво на владеене на чуждестранен език. Цената за уроците се заплаща при избор на школа или частен учител, по индивидуална оферта изпратена от нас. Цените за астрономически час варират от 15лв. до 50 лв. за урок в зависимост от вашият избор.

Цена 47.00 лв.

Базов Пакет

 • Индивидуална консултация за определяне на нуждите
  i Он-лайн консултация с виртуален ментор за определяне на вашите нагласи.
 • Подготовка по общо-образователни предмети, за повишаване на оценка и матури.
  i Онлайн подготовка с частни учители, по избрани от вас общообразователни предмети, за повишаване на оценката ви в училище. Подготовка за държавен зрелостен изпит. Цената за уроците се заплаща при избор на школа или частен учител, по индивидуална оферта, изпратена от нас. Цените за астрономически час варират от 15лв. до 50 лв. за урок в зависимост от вашият избор.

Цена 27.00 лв.

Регистрация
URL*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Местоживеене
E-mail*
Потвърди E-mail*
Парола*
Потвърди паролата*
    вход
Забравена парола
Записване за бюлетин

 

Уведомление за поверителност
 

Информация за обработване и защита на лични данни

 

СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД („Дружеството/ние“), вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, web: www.sevenpoints.org, e-mail: [email protected], тел. 0888881083, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Дружеството счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Дружеството, „Севън Пойнтс“ ООД определя и назначава представител във връзка със защита на личните данни: Александър Викторов Бачев, гр. София 1213, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 16, ап. 16, 0888881083, е-mail: [email protected]

 

Можете да се обръщате към представител във връзка със защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражнението на Вашите права, съгласно приложимото законодателство.

 

. Предоставянето на личните данни е доброволно или е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. В случай на отказ да бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания от Вас продукт/услуга;“

Кликнете тук за да научите повече
Длъжни сме да Ви уведомим, че ако не сте съгласни със събирането на посочените данни, няма да можем да ви предоставяме, последващи услуги и няма да можете да качвате информация във Вашия профил.