Какво да уча?

Разберете коя е най-подходящата университетска специалност за вас. Получете предложения с университети в избрана от вас страна и програма за подготовка, за канидатстване и прием в тях. Може да се консултирате и с виртуалните ни ментори в индивидуална сесия. Направете най-добрия избор за себе си и вашето бъдеще, изцяло онлайн.

Научете повече

Как да се подготвя за кандидатстудентски изпити?

Предоставяме ви цялостна подготовка за кандидатстване по избрана от вас специалност за избран от вас университет, покриваща всички необходими допълнителни уроци за посрещане на критериите при кандидатстване във ВУЗ. Всичко това изцяло онлайн във виртуални класни стаи с професионални учители. Групово и индивидуално.

Научете повече

Как да се подготвя за IELTS

Подготовка за явяване на IELTS, изцяло онлайн във виртуални класни стаи с професионални учители. Подготвили сме ви и менторска програма, която да ви доведе до максимална концентрация и ефективност по време на изпита. Групово и индивидуално.

Научете повече
Регистрация
URL*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Местоживеене
E-mail*
Потвърди E-mail*
Парола*
Потвърди паролата*
    вход
Забравена парола
Записване за бюлетин

 

Уведомление за поверителност
 

Информация за обработване и защита на лични данни

 

СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД („Дружеството/ние“), вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, web: www.sevenpoints.org, e-mail: [email protected], тел. 0888881083, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Дружеството счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Дружеството, „Севън Пойнтс“ ООД определя и назначава представител във връзка със защита на личните данни: Александър Викторов Бачев, гр. София 1213, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 16, ап. 16, 0888881083, е-mail: [email protected]

 

Можете да се обръщате към представител във връзка със защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражнението на Вашите права, съгласно приложимото законодателство.

 

. Предоставянето на личните данни е доброволно или е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. В случай на отказ да бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания от Вас продукт/услуга;“

Кликнете тук за да научите повече
Длъжни сме да Ви уведомим, че ако не сте съгласни със събирането на посочените данни, няма да можем да ви предоставяме, последващи услуги и няма да можете да качвате информация във Вашия профил.